Dubioasele examene

Încet-încet primul meu an se apropie de sfâr?it, cu un oarecare regret c? a durat prea pu?in dar dac? stau bine s? m? gândesc a fost suficient cât s? nu îmi pierd r?bdarea cu unii oameni deloc interesa?i de ceea ce se întâmpl? cu via?a lor. Atunci când ai de ales între dou? rochii ?i nu ?tii pe care s? o iei ?i spui c? e cea mai grea decizie din via?? ta, f?r? s? glume?ti, atunci probabil c? e o problem? undeva.

M? uitam pe facebook la pozele f?cute în camerele colegilor ?i în mod evident, ca orice persoan? care lucreaz? în publicitate, la ce branduri au în camere, ce muzic? ascult?, ce postere au pe pere?i, câte perechi de pantofi au (dac? sunt la vedere), dac? au televizor sau nu. Poate uneori e irelevant dar spune multe despre o persoan?, la fel cum ?i muzica lor din iTunes (Shared Libraries) gr?ie?te mai puternic decât ar putea unele cuvinte s? o fac?.

În fine, ce ziceam despre examene. Minunatele date:

  • 23 Aprilie 2008, 1.30 PM, Fundamentals of Business Accounting
  • 30 Aprilie 2008, 1.30 PM, Consumer Behaviour
  • 02 Mai 2008, 5.30 PM, Introduction to the Business Environment
  • 08 Mai 2008, 1.30 PM, Communication Theory and Practice
  • 12 Mai 2008, 9.30 AM, Principles of Marketing
  • 16 Mai 2008, 9.30 AM, Organisational, Professional and Academic Capabilities

Urm?toarele dou? sunt sub form? de eseu, restul sunt gril? ?i sincer mi-e fric? de Business Environment. ?tiu c? am citit, ?tiu c? am repetat dar o s? am o zi plin? mâine. Mi-e groaz? c? n-o s? ?tiu s? zic nimic despre economia din India, c? n-o s? pot face o analiz? SLEPT ?i a?a mai departe. Mor, mor mor. Nu mi-a fost niciodat? mai fric? de un examen, nici m?car la BAC (at which I failed miserably).

Vreau s? m? mut! ?i s? termin cu examenele. ?i s? m?nânc înghe?at? ?i s? beau un latte cu dulce de leche de la Starbucks, da, gre?os ?i corporatist dar e delicios, îmi pare r?u, n-am g?sit mai bun în alt? parte aici cel pu?in.


Publicat pe

în

, , ,

de către